346 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Каварна

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Каварна

битови отпадъци екология каварна
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,стъкло,хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,стъкло,хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси стъкло хартия и картон
одобрен

Регистър на зелени градски площи

Община Ивайловград

екология
одобрен

СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Данните са за Община Ивайловград

екология