341 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Информация за състоянието на въздуха - РИОСВ - Стара Загора

Информация за състоянието на въздуха - РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда от РИОСВ - Стара Загора

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда от РИОСВ - Стара Загора