353 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда от РИОСВ - Стара Загора

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда от РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Стара Загора

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ - Стара Загора

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ - Стара Загора