477 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост 2019

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост 2019

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2019

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2019

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане 2019

Регистър на разрешителни за водовземане 2019