356 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ - Стара Загора

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Отчет за ведомствените и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ - Стара Загора

Отчет за ведомствените и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ - Стара Загора към 31.12.2018 г.

одобрен

Отчет за ведомствени и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Враца

Отчет за ведомствени и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Враца

бюджет РИОСВ-Враца
одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ-Враца

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ-Враца

РИОСВ-Враца обезпечения и отчисления