258 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

17. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

одобрен
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ - Пловдив

доклад околна среда РИОСВ - Пловдив
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда РИОСВ- Бургас

одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

Годишен доклад за състоянието на околната среда РИОСВ - Хасково

одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда от РИОСВ-Враца

Годишен доклад за състоянието на околната среда от РИОСВ-Враца

доклад годишен РИОСВ-Враца