353 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Велико Търново

Планът съдържа текстова и таблична част. В текстовата част е посочен Обхвата на плана, Околна среда, дейности и инсталации , Изпълнение на плана за преходната година, Планирано изпълнение за годината. Табличната част съдържа Регистри на обектите за контрол, Планирани обекти за контрол през годината, Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда

околна среда план контрол проверки
одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца

план РИОСВ-Враца
одобрен
одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Русе за 2019 г.

Планът за контролната дейност на РИОСВ-Русе е разработен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и обхваща територията на трите области в Североизточна България – Русе, Разград и Силистра, които попадат в обхвата на Северен Централен район.

одобрен

Годишен план на контролната дейност на РИОСВ - Благоевград

Годишен план на контролната дейност на РИОСВ - Благоевград

околна среда РИОСВ - Благоевград контролна дейност годишун план
одобрен