347 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен
одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Пазарджик

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Пазарджик

планове риосв-пазарджик ЗБР програми
одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

одобрен

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ- Бургас

одобрен

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА в Община Враца КЪМ 21.02.2019год.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА, КЪМ 21.02.2019год.

одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

околна среда