341 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък с административни услуги

Списък с административни услуги, предоставяни от РИОСВ - Плевен

административни услуги РИОСВ - Плевен
одобрен
одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Хасково

одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Монтана

Данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Монтана

одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Пловдив

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Пловдив

КАВ фини прахови частици ФПЧ РИОСВ - Пловдив