346 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен
одобрен

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух на територията на РИОСВ - Плевен

атмосферен въздух РИОСВ - Плевен