348 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен
одобрен
одобрен

Сигнали, подадени на "зелен" телефон

Сигнали, подадени на "зелен" телефон в РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Сигнали

Постъпили сигнали и жалби през 2019 г.

екология
одобрен

Регистър с данни по извършване на процедури по ЕО

Регистър с данни по извършване на процедури по ЕО

одобрен

Регистър ползване на воден обект

Регистър ползване на воден обект

Воден обект регистър симеоновград