346 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък на административните услуги, предоставяни от РИОСВ-Велико Търново

Административните услуги са описани в няколко файла. Актуализират се своевременно, при настъпване на промени в законодателството. Описанието на всяка услуга включва наименование, Правно
основание, Необходими документи, Такси и основание, Технически срок за изпълнение.

услуги основание такси
одобрен

Списък на административните услуги в РИОСВ-Пазарджик

Списък на административните услуги в РИОСВ-Пазарджик с нормативна база, изисквани документи

административни услуги
одобрен
одобрен
одобрен

Сигнали, подадени на "зелен" телефон

Сигнали, подадени на "зелен" телефон в РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Сигнали

Постъпили сигнали и жалби през 2019 г.

екология