347 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

Годишен доклад за състоянието на околната среда РИОСВ - Хасково

одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ - Пловдив

доклад околна среда РИОСВ - Пловдив
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда РИОСВ- Бургас

одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Доклад за състоянието на околната среда

РИОСВ-Плевен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост към 01.03.2019 г.

Главен регистър на общинската собственост към 01.03.2019 г.

Главен регистър на общинската собственост към 01.03.2019 г.