24 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
околна среда 
одобрен
одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

околна среда
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени годишни разрешителни за паша за 2017 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от закона за защитените територии за 2017 г.

околна среда
одобрен

Регистър на язовирите, общинска собственост на територията на Столична община

Регистър на язовирите, общинска собственост на територията на Столична община

околна среда столична община язовири
одобрен

Регистър на язовирите

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2018г.

околна среда Община Разград
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

околна среда