2 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
отпадъци 
одобрен

Количество събрани битови отпадъци

Количество събрани битови отпадъци

битови отпадъци отпадъци
одобрен

Количество предадени за оползотворяване отпадъци

Количество предадени за оползотворяване отпадъци

отпадъци