353 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
непроверен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Ивайловград - 2019 г.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Ивайловград - 2019 г.

непроверен

Регистър на технически паспорти на строежите в Община Ивайловград - 2019 г.

Регистър на технически паспорти на строежите в Община Ивайловград - 2019 г.

одобрен
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Драгоман

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Драгоман