3 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
екология 
одобрен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по Екологична отговорност

екология
одобрен

Публичен регистър по ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

екология
одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ Враца

Месечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух за периода 2019 г..

екология