354 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Пазарджик

Регистър на регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Пазарджик

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Rазрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

доспат екология и води заустване места МОСВ отпадъчни води Струма