46 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
екология 
одобрен

Регистър на сигнали приети по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик

Регистър на сигнали приети по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик и предприети действия

екология сигнали по зеления телефон
одобрен
одобрен
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Каварна

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Каварна

битови отпадъци екология каварна
одобрен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по Екологична отговорност

екология
одобрен

Публичен регистър по ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

екология