75 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
околна среда 
одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за подземни водни тела на територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък ЗБР басейнова дирекция БД подземни водни тела район Западнобеломорски кодове
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за кодовете на повърхностните водни тела за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район Западнобеломорски ЗБ
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на БДЧР

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район ЧР
одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Списък на подземните водни тела на територията на БДЧР

околна среда списък басейнова дирекция БД подземни водни тела черноморски район ЧР кодове
одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Списък на подземните водни тела на територията на БДДР

околна среда списък басейнова дирекция БД подземни водни тела район ДР Дунавски кодове
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на БДДР

околна среда списък басейнова дирекция БД БДДР повърхностни водни тела район ДР Дунавски
 

Моля изчакайте