23 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
околна среда 
одобрен

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ на територията на РИОСВ - Пловдив

атмосферен въздух КАВ околна среда Пловдив риосв РИОСВ - Пловдив
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ - Пловдив

доклад околна среда РИОСВ - Пловдив
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в община Търговище

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в община Търговище

околна среда
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в община Търговище

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в община Търговище

околна среда
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

околна среда
одобрен

Регистър на концесиите в Община Търговище за 2017 г.

Регистър на концесиите в Община Търговище за 2017 г.

околна среда