23 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
околна среда 
одобрен
одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения, програми, планове и проекти на територията на РИОСВ - Благоевград

Списък на процедираните по реда на ЗБР и ЗООС инвестиционни предложения, програми, планове и проекти на територията на РИОСВ - Благоевград

околна среда планове проекти ЗБР Инвестиционни предложения програми
одобрен

Регистър на язовирите, общинска собственост на територията на Столична община

Регистър на язовирите, общинска собственост на територията на Столична община

околна среда столична община язовири
одобрен

Регистър на язовирите

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2018г.

околна среда Община Разград
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

околна среда