66 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
риосв 
одобрен
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Бургас

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Бургас

бургас доклад околна среда риосв състояние РМС 54/2019
одобрен

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

бургас планове програми проекти регистър риосв списък инвестиционни ЗБР предложения РМС 54/2019
одобрен

Регистър с данни за извършване на процедурите ЕО на планове и програми

Базата данни включва становища, съобщения и решения, които касаят процедурите по по екологична оценка (ЕО) на планове и проекти: решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, становища по ЕО, решения за прекратяване на процедури по ЕО, съобщения по ЕО за периода от 2013 г. до момента.

велико търново планове проекти риосв РМС 54/2019 оценка
одобрен

Регистър на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти

Базата данни включва информация, писма и решения, които касаят процедурите по оценка за съвместимост (ОС) на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с целите на опазване на защитените зони: решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, решения за извършване оценка на степента на въздействие, решения за прекратяване на процедури по ОС, писма до възложители и др. за периода от 2008 г. до момента.

велико търново планове програми проекти риосв въздействие РМС 54/2019 оценка
одобрен

Регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Базата данни включва информация, съобщения и решения, които касаят процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): съобщения за инвестиционни предложения, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, решения по ОВОС, решения за прекратяване на процедури по ОВОС, други решения по ОВОС за период от 2013 г. до момента.

велико търново околна среда риосв Инвестиционни предложения овос въздействие РМС 435/2020 оценка
 

Моля изчакайте