57 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
риосв 
одобрен

Регистър на издадените от РИОСВ - Хасково Решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

издадени регистър решения риосв Хасково ЗБР РМС 436/2017 ЗООС
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ - Хасково

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Хасково

административни бюджетни програми разходи регистър риосв Хасково РМС 54/2019 ведомствени
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

административни бургас бюджетни програми разходи риосв РМС 54/2019 ведомствени
одобрен