45 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Бургас

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Бургас

бургас доклад околна среда риосв състояние РМС 54/2019
одобрен

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

бургас планове програми проекти регистър риосв списък инвестиционни ЗБР предложения РМС 54/2019
одобрен

Регистър с данни за извършване на процедурите ЕО на планове и програми

Базата данни включва становища, съобщения и решения, които касаят процедурите по по екологична оценка (ЕО) на планове и проекти: решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, становища по ЕО, решения за прекратяване на процедури по ЕО, съобщения по ЕО за периода от 2013 г. до момента.

велико търново планове проекти риосв РМС 54/2019 оценка
одобрен

Регистър на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти

Базата данни включва информация, писма и решения, които касаят процедурите по оценка за съвместимост (ОС) на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с целите на опазване на защитените зони: решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, решения за извършване оценка на степента на въздействие, решения за прекратяване на процедури по ОС, писма до възложители и др. за периода от 2008 г. до момента.

велико търново планове програми проекти риосв въздействие РМС 54/2019 оценка
одобрен
 

Моля изчакайте