1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
атмосферен вуздух 
одобрен

Качество на атмосферния въздух в София, 2011-2015

Данни за ФПЧ10, ФПЧ2.5 и NO2 за София, за периода 2011-2015

атмосферен вуздух замърсяване