2 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
разделно събиране на отпадъци 
одобрен

Информация за предадените количества отпадъци за оползотворяване към -09.2017 г. в община Борово

СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

разделно събиране на отпадъци
одобрен

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в Община Добрич.

добрич пластмаси разделно събиране на отпадъци стъкло хартия