1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
РИОСВ - Плевен 
одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух на територията на РИОСВ - Плевен

атмосферен въздух РИОСВ - Плевен