1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
заустване  отпадъчни води 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Rазрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

доспат екология и води заустване места МОСВ отпадъчни води Струма
 

Моля изчакайте