14 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Aдминистративни услуги

Aдминистративни услуги предоставяни от РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда от РИОСВ - Стара Загора

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда от РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Стара Загора

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ - Стара Загора

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ - Стара Загора