14 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Сигнали, подадени на "зелен" телефон

Сигнали, подадени на "зелен" телефон в РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Регистрационни документи за дейности с отпадъци, РИОСВ - Стара Загора