2 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
разделно събиране на отпадъци 
одобрен

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в Община Добрич.

добрич пластмаси разделно събиране на отпадъци стъкло хартия
одобрен

Информация за предадените количества отпадъци за оползотворяване към -09.2017 г. в община Борово

СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

разделно събиране на отпадъци