2 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
дълготрайни дървета 
одобрен

Регистър на дълготрайни декоративни и с историческо значение дървета

дълготрайни декоративни и с историческо значение дървета

дълготрайни дървета дървета с историческо значение
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение .

дълготрайни дървета дървета с историческо значение