2 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян през 2018г.