4 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
РИОСВ-Плевен 
одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Плевен

РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
непроверен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Плевен

околна среда РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Доклад за състоянието на околната среда

РИОСВ-Плевен
одобрен