1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
пунктове за мониторинг 
одобрен

Информация за състоянието на въздуха

Данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе през 2018 г. по месеци

атмосферен въздух пунктове за мониторинг