1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
Контрол 
одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Велико Търново

Публикувани са данни за месечната контролна дейност а РИОСВ, резултати от комплексни проверки, годишен план за контролната дейност

Контрол околна среда