8 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
предадени  информация  Информация за предадени за оползотворяване отпадаци Велинград 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

достъп заявления информация риосв смолян РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2018 г.

Регистърът съдържа пореден номер на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация или решение за отказ, отговор до заявителя (ако РИОСВ не разполага с исканата информация или е препратено на друга институция)

информация достъп
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления информация регистър риосв шумен РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Информация за предадени и оползотворени отпадъци

Информация за предадени и оползотворени отпадъци

информация Информация за предадени за оползотворяване отпадаци Велинград оползотворени отпадъци
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци от Община Сливен

Произведени за оползотворяване отпадъци от община Сливен след предварително третиране (сепариране) на смесените битови отпадъци от организираното сметосъбиране за 2018 г.

битови оползотворяване отпадъци предадени сметосъбиране