7 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
информация  Информация за предадени за оползотворяване отпадаци Велинград 
одобрен
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

достъп заявления информация риосв смолян РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления информация регистър риосв шумен РМС 436/2017
одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци при Община Бургас

бургас информация община оползотворяване отпадъци предадени
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2018 г.

Регистърът съдържа пореден номер на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация или решение за отказ, отговор до заявителя (ако РИОСВ не разполага с исканата информация или е препратено на друга институция)

информация достъп