1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
непроверен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда http://registers.moew.government.bg/ovos/

 

Моля изчакайте