41 намерени резултати

избрани теми:
Енергетика 
одобрен

Регистър на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници
https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView

регистър РМС 214/2016 източници възобновяеми АУЕР гаранции произход енергия
одобрен

Регистър на вписаните лица по чл. 60 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView

Лица извършващи обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Регистър на вписани лица по чл.60 от Закона за енергийната ефективност

лица регистър РМС 214/2016 АУЕР вписани ЗЕЕ