1 намерен резултат

избрани теми:
Енергетика 
одобрен

Публични регистри за издаваните от КЕВР лицензии и разрешения

Публични регистри за издаваните от Комисията за енергийно и водно регулиране лицензии и разрешения (чл. 25 от Закона за енергетиката)

лицензи разрешения регистър РМС 214/2016 КЕВР
 

Моля изчакайте