20 намерени резултати

избрани теми:
Енергетика 
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи за 2021

лица удостоверения РМС 214/2016 АЯР
одобрен

Лица, притежаващи удостоверение за квалифициран експерт по радиационна защита

Лица, притежаващи удостоверение за квалифициран експерт по радиационна защита за 2021
Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност

регистър удостоверения РМС 214/2016 защита радиационна експерт квалифициран
одобрен

Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ

Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ за 2021

дейности издадени регистър лицензии РМС 214/2016 2021 АЯР
одобрен

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ за 2021

дейности издадени разрешения РМС 214/2016 източници АЯР йонизиращи лъчения
одобрен

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение за 2021

издадени лицензи обучение регистър РМС 214/2016 АЯР извършване специализирано
одобрен

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

Издадени разрешения за ядрени съоръжения за 2021

издадени разрешения съоръжения РМС 214/2016 АЯР ядрени
 

Моля изчакайте