29 намерени резултати

избрани теми:
Енергетика 
одобрен

Списък на сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, които се включват в националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради

Списък на сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, които се включват в националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради

регистър сгради списък РМС 54/2019 АУЕР енергийни подобряване характеристики
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - Валидни

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - Валидни. За периода 01.01 - 06.10.2020

удостоверения РМС 214/2016 АЯР
одобрен

Удостоверения за регистрация на дейност по чл.56 ал. 3 от ЗБИЯЕ - Валидни

Удостоверения за регистрация на дейност по чл.56 ал. 3 от ЗБИЯЕ - Валидни. За периода 01.01 - 06.10.2020

удостоверения РМС 214/2016 АЯР
одобрен

Регистър на подадените уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ - Прекратени

Регистър на подадените уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ - Прекратени. За периода 01.01 - 06.10.2020

РМС 214/2016 уведомления АЯР
одобрен

Регистър на подадените уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ - Валидни

Регистър на подадените уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ - Валидни. За периода 01.01 - 06.10.2020

РМС 214/2016 уведомления АЯР
одобрен

Издадени разрешения за ядрени съоръжения - Изтекли

Издадени разрешения за ядрени съоръжения - Изтекли. За периода 01.01 - 06.10.2020

разрешения РМС 214/2016 АЯР
 

Моля изчакайте