3 намерени резултати

избрани теми:
Енергетика 
избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен

Списък на сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, които се включват в националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради

Списък на сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, които се включват в националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради

регистър сгради списък РМС 54/2019 АУЕР енергийни подобряване характеристики
одобрен

Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ

Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2021 г. Утвърден със Заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-216/07.04.2021 г.

изпълнение лица списък РМС 54/2019 АУЕР задължени енергийни спестявания
одобрен

Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Министерство на енергетиката намаляване на тежестта първи ценови период регистър РМС 54/2019 източници МЕ възобновяеми
 

Моля изчакайте