6 намерени резултати

избрани теми:
Енергетика 
избрани етикети:
лица 
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи за 2021

лица удостоверения РМС 214/2016 АЯР
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - Валидни

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - Валидни. За периода 01.01 - 06.10.2020

лица удостоверения РМС 214/2016 валидни АЯР ядрени централи
одобрен

Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ

Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2021 г. Утвърден със Заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-216/07.04.2021 г.

изпълнение лица списък РМС 54/2019 АУЕР задължени енергийни спестявания
одобрен

Регистър на вписаните лица по чл. 60 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView

Лица извършващи обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Регистър на вписани лица по чл.60 от Закона за енергийната ефективност

лица регистър РМС 214/2016 АУЕР вписани ЗЕЕ