227 намерени резултати

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Справка за загинали и ранени по възрастови групи и вид на участник в ПТП - 2021 г.

загинали ПТП ранени регистър справка МВР 2021 групи възрастови вид участник
одобрен

Справка за тежки ПТП, загинали и ранени по вид на пътя - 2021 г.

загинали ПТП ранени регистър справка МВР РМС 103/2015 2021 тежки вид
одобрен

Регистрирани ППС - месец февруари 2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.03.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.03.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.03.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 28.02.2022.

категория ППС статистика регистрация МВР РМС 435/2020 марка модел гориво РМС 567/2021
одобрен

Регистрирани ППС - месец януари 2022

1. Информация за първоначално регистрираните ППС в страната, разделени на нови и употребявани през януари 2022 г.
- по марка и категория
- по марка, модел и категория
- по категория и възраст
- по екологична категория
- нови ППС с прекратена регистрация
- ППС с прекратена регистрация по категория
- по вид модел и области
- по категория N3 и брой оси, не повече от 4
- по технически допустима максимална маса
- по технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи
- по маса на превозното средство
- по обем на двигателя
- по максимална мощност на двигателя в Кw
- по области и вид гориво
- по екологична категория и области
- по обороти при максимална мощ
2. Водените на отчет ППС към 01.02.2022 г. (всички регистрирани ППС в страната към дата 01.02.2022):
- по марка и вид
- по марка и възраст
- по вид и гориво

категория ППС януари регистрация МВР РМС 435/2020 регистрирани марка модел екологична гориво възраст прекратена вид 2022
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте