4 намерени резултата

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП – община Първомай

Разрешение за изработване на ПУП и ИПУП – община Първомай

инфраструктура
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им – община Първомай

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

инфраструктура