3 намерени резултати

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

изразходени средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени
за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии