1 намерен резултат

избрани теми:
Транспорт 
избрани етикети:
превоз  регистър 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Обшина Пазарджик превоз регистър