4 намерени резултати

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема

одобрен

Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г.

одобрен

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.