240 намерени резултати

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.01.2023

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.01.2023.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.01.2023.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.01.2023.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.12.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.12.2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.12.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.12.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.12.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.11.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.11.2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.11.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.11.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.11.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.10.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.10.2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.10.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.10.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.10.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 30.09.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.09.2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.09.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.09.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.09.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.08.2022

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.08.2022.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.08.2022.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.08.2022.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.07.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация Август МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
 

Моля изчакайте