171 намерени резултата

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Регистрирани ППС - месец април 2019

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2019-30.04.2019 и водените на отчет ППС към 02.05.2019 г.

непроверен

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ОТ НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И СУБСИДИРАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПО ПЛАНИНСКИ И ГРАНИЧНИ РАЙОНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ПРЕЗ 2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ОТ НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И СУБСИДИРАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПО ПЛАНИНСКИ И ГРАНИЧНИ РАЙОНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ПРЕЗ 2018 Г.

одобрен
одобрен