162 намерени резултата

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Областна транспортна схема на област Русе

Областна транспортна схема на област Русе - актуална към 1.11.2016

Областна транспортна схема транспорт транспортна схема
одобрен

Областна транспортна схема на област Силистра

Областна транспортна схема на област Силистра

транспорт
одобрен

Областна транспортна схема на Област Сливен

Утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема на Област Сливен. Разписания на междуселищните автобусни линии, разделени по общини.

автобус маршрут разписание Сливен схема траснпорт
одобрен

Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства

Статистическа информация за промени в регистрацията на ППС и водените на отчет ПС по вид и области.

моторни-превозни средства превозни средства пътни-превозни средства
одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема